Reglement Deun en Dender

Algemeen

 • Deun en Dender is het evenement waarbij de verkiezing van het Dommelbaorzedurpse Carnavalslied voor het aankomende carnaval centraal staat.
 • Deun en Dender vindt plaats op de eerste zaterdag van november in zaal Elzenburg, Brabantlaan 1 te Vught.
 • De volgorde van optreden wordt vastgesteld door middel van loting, direct voor aanvang van het programma.
 • De optredende club mag met muziek het podium betreden en met muziek het podium verlaten. Het geheel van de optredende club dient wel binnen het aangegeven podium te gebeuren.
 • De deelnemers zijn verplicht alle meegenomen attributen na afloop weer mee te nemen. Dommelbaorzedurp is niet verantwoordelijk voor de achtergelaten spullen.
 • Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp is niet aansprakelijk voor schade of verlies van instrumenten of andere persoonlijke bezittingen. Het tijdelijk opbergen van instrumenten geschiedt op eigen verantwoording.
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Dommelbaorzedurp.

Inschrijving

 • Uiterlijke datum van inschrijving is 8 oktober voorafgaande aan het evenement. Het volledige inschrijvingsformulier dient, onder bijvoeging van de in art. 9 en art. 10 genoemde stukken, bij de organisatie te zijn ingeleverd.
 • Deelnemers dienen tekst en muziek van hun lied (zie art 8) als volgt in te zenden:
  1. Partituur / arrangement, in 3-voud
  2. Tekst, in 6-voud
 • Beide onderdelen afzonderlijk en duidelijk op A4 formaat. Gelieve in deze stukken geen namen van groepen, componisten en tekstdichters te vermelden.
 • In een gesloten envelop de naam van de tekst- en arrangeurschrijver inleveren. Op de voorkant van de envelop de naam van de betreffende club vermelden.

Deelnemen

 • Deelnemers, groepen of individuele, dienen in Dommelbaorzedurp, Keiespellersdurp of in Kneutergat woonachtig te zijn, en/of daar hun thuishonk en/of domicilie te hebben of daar zijn ingeschreven. Muzikale begeleiding uit andere plaatsen is alleen dan toegestaan als de organisatie daar vooraf toestemming aan heeft verleend.
 • Iedere deelnemer mag slechts meedoen met één lied.
 • Iedere deelnemende kapel/band mag maximaal twee andere deelnemers begeleiden.
 • Het is niet toegestaan dat voorzangers voor meer dan één deelnemer optreden.
 • Zelfstandig optreden van individuele groepen, waarvan de leeftijd beneden de 16 jaar ligt, is niet toegestaan. Deelname alleen na overleg met en toestemming van de organisatie.

Lied

 • Het lied moet voldoen aan de volgende eisen:
 1. Het moet betrekking hebben op carnaval en duidelijk passen in de sfeer van Dommelbaorzedurp, zowel wat tekst als muziek betreft.
 2. De tekst moet origineel zijn en mag niet eerder in de openbaarheid zijn gebracht.
 3. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een eigen compositie is overname (geheel of gedeeltelijk) van bestaande melodieën en daarop een eigen tekst te zingen toegestaan. In dat geval doet de deelnemer mee in een aparte categorie: “Gin Dender mar Deun”. In dat geval is men verplicht om de bron te vermelden, echter men komt niet in aanmerking om de Deun en Dender te winnen. In deze aparte categorie strijdt men voor de “Gin Dender mar Deun Bokaal”.
 4. Indien het vooraf inschrijven in de juiste categorie niet gebeurt, zal diskwalificatie volgen.
 • De maximale tijdsduur is vier minuten.
 • Iedere deelnemer die zijn/haar lied in de openbaarheid brengt vóór de verkiezing wordt van deelname uitgesloten.

CD / DVD Opnames

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om, in overleg met de deelnemers, opnames te maken en uit te brengen onder auspiciën van carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp.

Jurering

 • Het winnende lied wordt bepaald door procedure van jurering.
 • Na het laatste optreden treedt de jury terug voor verder beraad. Dit zal maximaal 45 minuten duren.
 • De uitslag wordt direct na het beraad van de jury bekend gemaakt.
 • In beide categorieën zullen 1e , 2e en 3e plaats prijzen worden uitgeloofd. Daarnaast zijn er herinneringsmedailles voor iedere deelnemer/deelnemende club.
 • Het winnende lied Deun en Dender wordt tevens beloond met de wisseltrofee.
 • Voor de categorie Deun en Dender: tijdens de prijsuitreiking worden tevens de winnaars bekend gemaakt van beste arrangement en beste tekst. Daarnaast wordt de winnaar van de presentatieprijs en de aanmoedigingsprijs bekend gemaakt.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Op verzoek van de deelnemers kan in een later stadium een juryrapport worden uitgereikt.
 • De winnaar van Deun en Dender is verplicht bij Jeugdprins(es)verkiezingen, Ouverturelure en de intocht van Prins Alfredo het lied ten gehore te brengen.
 • Bij het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen, wordt de desbetreffende club de 1e  prijs ontnomen.

Aandachtspunten van de jury

 • De jury wordt samengesteld door de evenementencommissie van DBD
 • De jurering betreft vier elementen, deze zijn:
  • De jurering voor het carnavalslied Deun en Dender (3 juryleden)
  • De jurering voor de presentatieprijs Deun en Dender (2 juryleden)
  • De jurering van de presentatie Deun en Dender (2 juryleden)
  • De jurering van het Gin Dender mar Deunlied (5 juryleden)

Carnavalslied Deun en Dender

Voor het carnavalslied Deun en Dender wordt gejureerd over de volgende rubrieken:

 • Arrangement /Melodie
  • Hierbij wordt gelet of het nummer goed loopt en of het lekker “hangt”.
  • Is deze gemakkelijk mee te zingen en goed in het gehoor liggend?
  • Is de melodie origineel of lijkt hij veel op een bestaande melodie?
 • Tekst
  • Is de tekst origineel en klopt deze bij de melodie?
  • Is deze goed mee te zingen?
  • Is de tekst geschikt voor een Dommelbaorzedurps carnavalslied?
 • Zang/Samenspel
  • Hoe is de verstaanbaarheid van de gezongen tekst?
  • Is er een goede balans tussen zang en orkest?
  • Wordt er enthousiast gezongen en hoe is de onderlinge stemming en balans als er met meerderen wordt gezongen?
 • Aanmoedigingsprijs
  • Nader te bepalen door de jury onderling. Deze prijs wordt alleen uitgereikt naar beoordeling van de jury.

De beoordeling van de rubrieken komt tot uiting via het geven van een cijfer door de juryleden, voor de muziek, tekst en zang wordt apart een cijfer gegeven, dit kan variëren van 5 t/m 11. De aanmoedigingsprijs zal door de jury zelf worden beslist.

Presentatieprijs Deun en Denderlied

 • Uitbeelding lied
  • Ondersteunt de uitbeelding van het lied, het motto en de tekst van het lied?
 • Podiumgebruik
  • Worden alle mogelijkheden van het podium gebruikt?
 • Creativiteit
  • Het gaat hierbij om de creativiteit bij het bedenken van de presentatie. Is het slim bedacht of juist erg simpel, waarbij erg simpel zeer slim en creatief kan zijn.
 • Kleding
  • Is de kleding verzorgd, gekocht of zelf gemaakt, en ondersteunt zij de uitbeelding van het lied?

De beoordeling van de rubrieken komt tot uiting via het geven van een cijfer door de juryleden, hierbij wordt gelet op de bovenstaande rubrieken en geeft men één punt. Men heeft de keuze uit de punten 5 t/m 11.

Lied/presentatie

 • De zaal
  • Hoe komt het nummer over op de zaal, wordt het enthousiast gebracht, blijft het hangen en slaat het aan?

De beoordeling van deze rubriek komt tot uiting via het geven van een cijfer door de juryleden, hierbij wordt gelet op de bovenstaande rubrieken en geeft men één punt. Men heeft de keuze uit de punten 5 t/m 11. Deze worden opgeteld bij het totaal aantal punten van het carnavalslied.

Carnavalslied Gin Dender mar Deun Bokaal

Voor het carnavalslied Gin Dender mar Deun wordt gejureerd over de volgende rubrieken:

 • Tekst
  • Is de tekst origineel en klopt deze bij de melodie?
  • Is deze goed mee te zingen?
  • Is de tekst geschikt voor een Dommelbaorzedurps carnavalslied?
 • Zang/Samenspel
  • Hoe is de verstaanbaarheid van de gezongen tekst?
  • Is er een goede balans tussen zang en orkest?
  • Wordt er enthousiast gezongen en hoe is de onderlinge stemming en balans als er met meerderen wordt gezongen?
  • Hierbij wordt gelet of het nummer goed loopt en of het lekker “hangt”.
  • Is deze gemakkelijk mee te zingen en goed in het gehoor liggend?
  • Begeleiding door een club met live muziek zal altijd de voorkeur hebben.

Presentatieprijs Gin Dender mar Deun Bokaal

 • Uitbeelding lied
  • Ondersteunt de uitbeelding van het lied het motto en de tekst van het lied?
 • Podiumgebruik
  • Worden alle mogelijkheden van het podium gebruikt?
 • Creativiteit
  • Het gaat hierbij om de creativiteit bij het bedenken van de presentatie. Is het slim bedacht of juist erg simpel, waarbij erg simpel zeer slim en creatief kan zijn.
 • Kleding
  • Is de kleding verzorgd, gekocht of zelf gemaakt, en ondersteunt zij de uitbeelding van het lied?

De beoordeling van de rubrieken komt tot uiting via het geven van een cijfer door de juryleden, voor de muziek, tekst en zang wordt apart een punt gegeven dit kan variëren van 5 t/m 11.