Nieuwe Prins in Dommelbaorzedurp

Zondagmiddag 17 oktober nam Dommelbaorzedurp na vier mooie jaren afscheid van Z.D.H. Prins Alfredo XX en maakte kennis met zijn opvolger.

'Carnaval is emotie’ wordt vaak gezegd, en dat bleek maar weer tijdens dit afscheid. In het bijzijn van familie, vrienden, genodigden, een delegatie van de Oeteldonkse Ministerraad en een afvaardiging uit Keiespellersdurp en Oggelvorsenpoel, verrichtte Prins Alfredo XX (Erwin van Sterkenburg) zijn laatste plichtplegingen. Cees Ringelberg werd geïnstalleerd als Hoffotograaf van Dommelbaorzedurp. Daaropvolgend bedankte de Prins de Jubileumcommissie 6x11 en reikte enkele persoonlijke onderscheidingen uit die tijdens het jubileumjaar vanwege COVID-19 niet uitgereikt konden worden. Ook zette de Prins namens het bestuur van Dommelbaorzedurp Anton Vugs in het zonnetje, die werd onderscheiden met de unieke ‘Baors van Verdienste’ vanwege maar liefst 39 jaar trouwe dienst als Raadslid.

Afscheid
Burgervaojer Ties van Maurick tot den Pickensteeg (Bjorn Bijnen) nam vervolgens afscheid  van Vaandeldrager Hans Vorstenbosch en droeg het vaandel over aan diens opvolger, Antoine Appels. Daarna nam de Burgervaojer afscheid van Raadsleden Patrick van de Laar, Noud van Dongen, Hans Vorstenbosch en Anton Vugs, en tot slot van Prins Alfredo XX en zijn Mijnheer de Adjudant (Bart Raymakers). Na een laatste toespraak van Prins Alfredo XX en het ontmantelen van zijn Mijnheer de Adjudant, ontmantelde den Boerenadel de Prins en werd hij geïnaugureerd bij den Boerenadel.

Nieuwe Hoogheid
Waar een Hoogheid verdwijnt dient er ook een nieuwe Hoogheid te komen, en zo geschiedde. Prins Alfredo XXI, in de persoon van Ronald Stolk, werd namens den Boerenadel door Grootvorst Will van den Berg geïnaugureerd. Nadat Prins Alfredo XXI zijn Mijnheer de Adjudant, in de persoon van Bart Raymakers, had geïnaugureerd, werd door de Burgervaojer de Raad van XI weer compleet gemaakt met de inauguratie van Eddy van der Kamp, Roger Mesu, Raoul Mesu, Arno Zweers, en twee oudgedienden, Ton de Kroon en Raymond Hamers. Prins Alfredo XXI nam vervolgens het woord en na deze eerste speech ging hij over tot het inaugureren van zijn Burgervaojer, in de persoon van Bjorn Bijnen, en zijn Raad van XI. Hierna kregen de buitenlandse rijken de gelegenheid tot feliciteren. De muzikale omlijsting werd deze gezellige middag verzorgd door de Knolderapen, Danmârzo, Deesjavu en de Vrolijke JJ Bende.

Op zaterdag 6 november, tijdens de traditionele opening van het carnavalsseizoen (Deun en Dender) en de bekendmaking van het logo behorende bij het motto van dit jaar ‘wè omèrrum ik oe gère’, zal er gelegenheid zijn om kennis te maken met de kersverse nieuwe Hoogheid.