IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Willem van Roozendaal
1933-2022
 

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat Willem van Roozendaal op 10 april 2022 is overleden. Willem was van 1976 tot en met 1979 Prins Alfredo VII van Dommelbaorzedurp.

Willem ging in de jaren ’70 regelmatig met zijn vrouw carnaval vieren in Maastricht totdat een Dommelbaorzedurper hem aansprak en vroeg of hij Prins Carnaval in Dommelbaorzedurp wilde worden. Willem had hier wel oren naar en na overleg heeft hij toegezegd. Zo kwam het dat Willem in Vught neerstreek en Prins Alfredo VII van Dommelbaorzedurp werd.

Wij zijn Willem veel dank verschuldigd. Hij heeft zijn functie als Prins met verve uitgevoerd. De Dommelbaorzedurpers waren trots op hem. Willem heeft vele Prinsen en hun Gevolg in zijn hart gesloten en dat was geheel wederkerig. Ook de clubjes in Dommelbaorzedurp betekenden veel voor hem. Zijn enthousiasme voor Dommelbaorzedurp stond bij hem hoog in het vaandel.

Voor al zijn inzet en verdiensten voor Dommelbaorzedurp heeft Willem van Roozendaal in 1988 de hoogste onderscheiding van Dommelbaorzedurp, de Prinsensjaal, in ontvangst mogen nemen.

Willem woonde in Amsterdam maar kwam elk jaar tijdens carnaval naar zijn Vught om daar de Intocht van de Hoogheid mee te maken.

In 1983 is Den Boerenadel opgericht waarvan Willem als Dommelgraaf vanaf het begin deel uitmaakte. Samen met Willem hebben de oud-Prinsen hele mooie jaren beleefd waar zij met genoegen op terugkijken. Willem zal door hen zeker gemist gaan worden.

Dommelbaorzedurp verliest met Willem van Roozendaal een zeer betrokken en warme persoonlijkheid die voor iedereen een luisterend oor had. Willem droeg het Dommelbaorzedurpse blauw-geel in zijn hart.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden heel veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies. Willem, bedankt voor je inzet en dat je moge rusten in vrede.

Namens het bestuur van Dommelbaorzedurp en Den Boerenadel,
Wim de Kroon
Durpspensionaoris