IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Jan Wijtmans
1946-2022

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat Jan Wijtmans op 30 april 2022 is overleden.

Jan Wijtmans heeft een impuls gegeven aan het carnaval in Dommelbaorzedurp als ideeënmaker, creatieve bedenker en influisteraar. Jan was van onschatbare waarde als historicus, schrijver en adviseur voor carnaval in Dommelbaorzedurp en wordt daarom gezien als ‘de carnavalswetenschapper van Dommelbaorzedurp’. Daarnaast was Jan de oprichter van het Meziekskesconcert ‘Tussen de koffie en de boerenkool’ in Theater de Speeldoos.

In 1984 heeft Jan samen met initiatiefneemster Corine Jansma en Wil Koks Deun en Dender opgestart. Hiervoor heeft Jan vanwege niet te onderschatten inzet en uitvoering van carnavalesk-muzikale of muzikaal-carnavaleske evenementen in 1990 de Dommelbaorzedurpse onderscheiding d’n Balkenbreier in ontvangst mogen nemen. Ook heeft Jan in 1992 samen met de Breeckers i.o. Theater de Speeldoos opengebroken voor d´n opwèrmer van carnaval ,’de opperste glijbaan naar carnaval’: de Ouverturelure.

Jan Wijtmans was in 1997 medegrondlegger van het Protocolboekje ‘…ZO heurt ´t! ZO doen we da! ZO zit het in elkaar…!’. Hij heeft dit Protocolboekje mede herschreven in 2015, met als nieuwe titel ‘… Zoals het in mekaor zit, werkt en heurt te werken…!’ Tevens was Jan medeschrijver en eindredacteur van het jubileumboek ‘55 jaar Dommelbaorzedurp 1954-2009’ en gaf hij te allen tijde onvermoeid zijn kennis door over het protocollaire spel van carnaval aan ieder die daarom vroeg.

Jan heeft zich door de jaren heen in communicatieve, organisatorische en creatieve zin een ware ambassadeur getoond van het Dommelbaorzedurpse carnaval. Voor al zijn vele werk achter de schermen heeft Jan in 2019 van het bestuur de hoogste onderscheiding van Dommelbaorzedurp overhandigd gekregen, de Prinsensjaal.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies, en wij hopen dat Jan mag rusten in vrede.

Namens het bestuur van Dommelbaorzedurp,
Wim de Kroon
Durpspensionaoris