Notulen openbare bijeenkomst toekomst carnaval 24 mei 2023

Openbare bijeenkomst toekomst carnaval • 24 mei 2023

Gespreksleider: Ton de Kort
Inleiding: burgemeester Roderick van de Mortel
Aanwezig: ca. 100 deelnemers
Notulist: Willem Jan de Graaff

Welke evenementen moeten behouden blijven?
Opmerking uit publiek: Praol Rellie (scoort het laagst) is net Hotseknots wel leuk met aankomst op markt bij muziekskes.

Intocht
Te weinig publiek à protocol moet korter. Clubs lopen te dicht op elkaar tijdens de route van het station naar het raadhuis, dus kunnen eigenlijk niet (allemaal) muziek maken.
Idee om de Intocht te combineren met de Kinderoptocht.
We moeten in het algemeen naar minder dagen, meer kwaliteit
Geen kinderoptocht op zondag want dan mis je BSO
Jeugd moet wel betrokken worden à geef ze een halve dag
Grotere rol voor de jeugd op zaterdag
Middelbare school jeugd zit de rest van het jaar ook in DB. Ouders vd. kinderen zitten ook in DB.
Koen (Kneuters) en William Koppers (Minister van Jeugdzaken): middelbare schooljeugd is niet te vangen. Focus op de basisschool kinderen en jongeren van 18-25 jaar.

Optocht
Reactie uit de zaal: we hebben behoefte aan meer deelnemers en meer publiek. Het is nu eigenlijk alleen nog maar voor eigen parochie. Kinderen moeten gaan bouwen → BSO zou dat best willen is de indruk.
Suggestie om jeugd te betrekken via scoutings, Jeugd Aktief, BSO’s, basisscholen.
Als een wagen bouwen te veel tijd/moeite kost, dan inzetten op meer loopgroepen en jeugd.
Den Bosch is te druk, waarom komen de Vughtenaren ’s avonds niet terug of blijven ze dan niet in Dommelbaorzedurp?

Evenementen
Meer buiten carnaval, want dat trekt mensen, net zoals in Oeteldonk (alhoewel men daar op straat staat omdat het binnen te vol is).
Clubs zijn wel welkom bij de Gevel. Jos: dus P&G niet naar Gevel ? Wel welkom, maar misschien niet formeel. Laat gaan.
Waarom niet twee type feesten: traditioneel voor ouderen en dj-carnaval voor jeugd. Combineren van traditioneel en jeugd carnaval met artiest

Tent
Ambitieus maar wel superleuk. Vraag of het realistisch is.
Clubs moeten vieren niet organiseren en kroegen moeten faciliteren. Helaas organiseren clubs momenteel een groot deel van het carnaval, want anders “zou er niets zijn”, bv. carnaval in de Speeldoos.
Idee: muziek clubs uit DB halen met een bus.
Reactie uit de zaal: als de tent een succes is, blijft dan de Speeldoos leeg als die herbouwd is?

Rol van P&G
Traditie moet behouden blijven, maar mag wel vernieuwen. Respect moet blijven.
Kortere speeches en minder formele momenten. Wel rol Prins blijven behouden.
Idee: 's avonds niet in tenue
Iedereen moet carnaval op z'n eigen manier (kunnen) vieren.

Lengte carnaval
Carnaval begint officieel op zondag, dus georganiseerde evenementen in DBD ook vanaf zondag?
Idee: zaterdag thema evenement, Intocht op zondag, kroegentocht op maandag, dinsdag optochten
Idee: Deun en Dender op zaterdag
Oeteldonk wil graag helpen want daar zijn er soms te veel mensen. Suggestie: Oeteldonkse carnavals muziek met goede beat voor jeugd. Kneutergat: ook problemen zoals geen volk op zondag meer. Samenwerking met scholen: richt je op 18-25 en basisschool

Afsluiting
Commissie moet Vughtenaren interviewen die in Oeteldonk carnaval vieren
Hoeveel tijd kost het mee organiseren van carnaval?
Kijk naar de toekomst niet naar verleden
Idee Konsul: Creëer een “leger van de blauw-gele engel” (aangevoerd door een coördinator) om waar dan ook op welke manier te assisteren (zoiets dergelijks bestaat ook in Oeteldonk).
Verzoek om uitkomsten ook terug te koppelen aan mensen die niet bij DBD zitten.